logo
slogan
contact
hotline
Vietnamese  English
 
Hỗ Trợ Kinh Doanh 3- Trương Minh Trí - Tạm ngưng đến 15/09
VISITOR
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
button
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
button
hệ thống lưu điện UPS
hệ thống lưu điện UPS
hệ thống lưu điện UPS bệnh viện 30/4 tp HCM
button
Bệnh viện 19.8 Hà Nội
Bệnh viện 19.8 Hà Nội
hệ thống lưu điện UPS khoa xét nghiệm ; cấp cứu
button
Băng chuyền tải
Băng chuyền tải
Tổng chiều dài: 120m
Vật liệu: SUS 304
Thiết bị: EU, TAIWAN, VIỆT NAM
Chế độ vận hành: Có hai chế độ vận hành
button
Tiết kiệm năng lượng đô thị
Tiết kiệm năng lượng đô thị
Nhu cầu năng lượng của Việt Nam sẽ vượt xa khả năng tự cung cấp. Đất nước sẽ chuyển sang nhập khẩu thay vì xuất khẩu năng lượng trước năm 2015
button
 
 Trang: 1 [2<< sau >>