logo
slogan
contact
hotline
Vietnamese  English
 
Hỗ Trợ Kinh Doanh 3- Trương Minh Trí
VISITOR
icon title Các sản phẩm mới nhất
Biến Tần Lenze EVF9381-EVV240 .
Biến Tần Lenze EVF9381-EVV240 .
Biến Tần Lenze EVF9338-EVV240
Biến Tần Lenze EVF9338-EVV240
Biến Tần Lenze EVF9336-EVV110
Biến Tần Lenze EVF9336-EVV110
LCD LM081HB1T03A
LCD LM081HB1T03A
Biến tần 6SE6440-2UD34-5FA1  -  45 kW
Biến tần 6SE6440-2UD34-5FA1 - 45 kW
6XV1840-2AH10
6XV1840-2AH10
Cáp lập trình USB-LG
Cáp lập trình USB-LG
Cáp lập trình USB-CNV3
Cáp lập trình USB-CNV3
Cáp lập trình USB–ACAB230
Cáp lập trình USB–ACAB230
Cáp lập trình USB-1747-CP3
Cáp lập trình USB-1747-CP3
Cáp lập trình USB–1761–CBL–PM02
Cáp lập trình USB–1761–CBL–PM02
Cáp lập trình USB - KV
Cáp lập trình USB - KV
  
icon title Sản phẩm bán chạy
Biến Tần Lenze EVF9381-EVV240 .
Biến Tần Lenze EVF9381-EVV240 .
Biến Tần Lenze EVF9338-EVV240
Biến Tần Lenze EVF9338-EVV240
Biến Tần Lenze EVF9336-EVV110
Biến Tần Lenze EVF9336-EVV110
LCD LM081HB1T03A
LCD LM081HB1T03A
Biến tần 6SE6440-2UD34-5FA1  -  45 kW
Biến tần 6SE6440-2UD34-5FA1 - 45 kW
6XV1840-2AH10
6XV1840-2AH10
Cáp lập trình USB-LG
Cáp lập trình USB-LG
Cáp lập trình USB-CNV3
Cáp lập trình USB-CNV3
Cáp lập trình USB–ACAB230
Cáp lập trình USB–ACAB230
Cáp lập trình USB-1747-CP3
Cáp lập trình USB-1747-CP3
Cáp lập trình USB–1761–CBL–PM02
Cáp lập trình USB–1761–CBL–PM02
Cáp lập trình USB - KV
Cáp lập trình USB - KV
Cáp lập trình USB - AFC8513
Cáp lập trình USB - AFC8513
Cáp lập trình USB - 8550
Cáp lập trình USB - 8550
Cáp lập trình USB-FBS-232P0
Cáp lập trình USB-FBS-232P0
Cáp lập trình FB-232P0-9F-150
Cáp lập trình FB-232P0-9F-150
Cáp lập trình USB-CN226
Cáp lập trình USB-CN226
USB-CIF02
USB-CIF02
Cáp PC Adapter USB _6ES7 972-0CB20 0XA0
Cáp PC Adapter USB _6ES7 972-0CB20 0XA0
Cáp lập trình USB-PPI
Cáp lập trình USB-PPI
Cáp lập trình RS232-PPI
Cáp lập trình RS232-PPI
Cáp lập trình PC-TTY
Cáp lập trình PC-TTY
Cáp lập trình PC-PPI
Cáp lập trình PC-PPI
Cáp lập trình Logo Siemens
Cáp lập trình Logo Siemens
Cáp kết nối HMI Siemens và PLC Siemens
Cáp kết nối HMI Siemens và PLC Siemens
Cáp PC ADAPTER PLC Siemens S7-200-300-400
Cáp PC ADAPTER PLC Siemens S7-200-300-400
Cáp lập trình USB-MPI cho S7-300
Cáp lập trình USB-MPI cho S7-300
Modun mở rộng FX3U-ENET-ADP
Modun mở rộng FX3U-ENET-ADP
Modun mở rộng FX3G-485-BD
Modun mở rộng FX3G-485-BD
Card RS232 cho PLC FX3G
Card RS232 cho PLC FX3G
Card mở rộng FX3U-CNV-BD
Card mở rộng FX3U-CNV-BD
Card mở rộng FX3U-485-BD
Card mở rộng FX3U-485-BD
Card mở rộng FX3U-422-BD
Card mở rộng FX3U-422-BD
Card mở rộng FX3U-232-BD
Card mở rộng FX3U-232-BD
Card mở rộng FX2N-485-BD
Card mở rộng FX2N-485-BD
Card mở rộng FX2N-232-BD
Card mở rộng FX2N-232-BD
Card mở rộng FX1N-232-BD
Card mở rộng FX1N-232-BD
Cáp Servo Mitsubishi MR-PWS1CBL2M-A1-H
Cáp Servo Mitsubishi MR-PWS1CBL2M-A1-H
Cáp Servo Mitsubishi MR-J3ENSCBL2M-A1-H
Cáp Servo Mitsubishi MR-J3ENSCBL2M-A1-H
Cáp Servo Mitsubishi MR-J3ENSCBL10M-L / H
Cáp Servo Mitsubishi MR-J3ENSCBL10M-L / H
icon title Công trình
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
Cải tạo hệ thống điện BV CHỢ RẪY TP HCM
button
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
Hệ thống điện kỹ thuật bệnh viện DOMEDIS ĐỒNG THÁP
button